chat to our team

27 Davies Street, Rosanna VIC, 3084 Australia

melanie@milkbargroup.net.au  /  Tel. 0404 394 727

u s e f u l    i n f o  -  c o m i n g    s o o n

l o g i n    /    s i g n    u p

© 2 0 1 8    m i l k    b a r    g r o u p 

d e s i g n e d    b y    m i l k    b a r    g r o u p

a l l    r i g h t s    r e s e r v e d